אחריות תאגידית

ראשי >אחריות תאגידית


SMARTRADE, פועלת ליישום והטמעת אחריות תאגידית, בהתבסס על תרבות של אתיקה ויושרה, מתוך תפיסת עולם היוצרת מחויבות לפעול לפיתוח החברה והכלכלה בישראל, ולהפחתת ההשפעות השליליות של SMARTRADE , על הסביבה. אחד מיעדיה העיקריים של "סחר חכם" הוא קידום תרבות הדוגלת באחריות חברתית שמכבדת חוקים, יחידים, סביבה ובטיחות בקהילות שבהן אנו פועלים.

אנו בחברת SMARTRADE, מצייתים לעקרונות שנוסחו במסגרת הצהרת ארגון העבודה הבינלאומי על העקרונות והזכויות הבסיסיות בעבודה, ובכלל זה איסור על עבודת כפייה, עבודת ילדים והפליה במקום העבודה. לשם כך, אנו פועלים לקידום סביבת עבודה של כבוד ואמון ואיננו מפלים עובדים או מבקשי עבודה על רקע מאפיינים כלשהם שמוגנים על פי החוק הנוהג. אנו מצפים מעובדינו לפעול בהתאם לאמות מידה גבוהות של אתיקה עסקית ואישית, ובכלל זה כנות, יושרה והתנהגות הוגנת באינטראקציות עם כל בעלי העניין.

בתחילת שנת 2015 SMARTRADE, יישמה מספר תכניות ציות הקשורות לתקנות בארה"ב למניעת שחיתות
(U.S. Foreign Corruption Practices Act – FCPA) וממשיכה לפעול לשם יישום התוכנית בכל מקום בו SMARTRADE, פועלת.


SMARTRADE, פועלת ליישום והטמעת אחריות תאגידית, בהתבסס על תרבות של אתיקה ויושרה, מתוך תפיסת עולם היוצרת מחויבות לפעול לפיתוח החברה והכלכלה בישראל, ולהפחתת ההשפעות השליליות של SMARTRADE , על הסביבה. אחד מיעדיה העיקריים של "סחר חכם" הוא קידום תרבות הדוגלת באחריות חברתית שמכבדת חוקים, יחידים, סביבה ובטיחות בקהילות שבהן אנו פועלים.

אנו בחברת SMARTRADE, מצייתים לעקרונות שנוסחו במסגרת הצהרת ארגון העבודה הבינלאומי על העקרונות והזכויות הבסיסיות בעבודה, ובכלל זה איסור על עבודת כפייה, עבודת ילדים והפליה במקום העבודה. לשם כך, אנו פועלים לקידום סביבת עבודה של כבוד ואמון ואיננו מפלים עובדים או מבקשי עבודה על רקע מאפיינים כלשהם שמוגנים על פי החוק הנוהג. אנו מצפים מעובדינו לפעול בהתאם לאמות מידה גבוהות של אתיקה עסקית ואישית, ובכלל זה כנות, יושרה והתנהגות הוגנת באינטראקציות עם כל בעלי העניין.

בתחילת שנת 2015 SMARTRADE, יישמה מספר תכניות ציות הקשורות לתקנות בארה"ב למניעת שחיתות
(U.S. Foreign Corruption Practices Act – FCPA) וממשיכה לפעול לשם יישום התוכנית בכל מקום בו SMARTRADE, פועלת.
X סגור חלון

האתר בתהליכי עדכון
תודה על הסובלנות...